Vračilo blaga in reklamacije

Pravica do odstopa od nakupa

Kupec, ki naroči izdelke v spletni trgovini LUMERIE.EU (www.lumerie.eu), lahko, v primeru, da z naročenimi izdelki ni zadovoljen ali želi od pogodbe (nakupa) iz kakršnegakoli razloga odstopiti, v roku 14 dni od prejema izdelka sporoči (pisno ali na e-naslov: reklamacije@lumerie.eu) podjetju, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Nato mora v roku 14 dni po sporočilu blago v nespremenjeni količini in nepoškodovano poslati podjetju (na naslov: Farmatic d.o.o., Novi trg 9, 8000 Novo mesto). Kupcu v roku 14 dni od prejema sporočila vrnemo vsa opravljena plačila brez da kupec to zahteva.
Obrazec za odstop od pogodbe je TUKAJ
Kupec izpolni Obrazec za odstop od pogodbe (ali sam napiše izjavo z vsemi v obrazcu zahtevanimi podatki) in ga pošlje ponudniku po elektronski pošti na naslov reklamacije@lumerie.eu ali s priporočeno pošto na naslov Farmatic, trgovina in svetovanje, d.o.o., Novi trg 9, 8000 Novo mesto. Ponudnik kupcu nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.

Poškodovane pošiljke

Če kupec ob prevzemu pošiljke s strani dostavne službe opazi, da je pošiljka (ali artikel v njej) fizično poškodovana, v pošiljki manjka vsebina ali pošiljka kaže znake odprtja, mora nemudoma po seznanitvi s poškodbo, znakom odprtja ali manjkajočimi artikli, torej že ob samem prevzemu, najkasneje pa v roku 3 dni od dostave, o tem obvestiti ponudnika in dostavno službo, ki je dostavo izvedla, na zahtevo dostavne službe ali ponudnika pa tudi izpolniti morebitne zahtevane obrazce ter predložiti zahtevane dokaze, ki so nujno potrebni za obravnavo reklamacije oz. pritožbe s strani dostavne službe. Ponudniku (na zahtevo dostavne službe pa tudi dostavni službi) mora kupec (z namenom zavarovanja in posredovanja dokazov) skupaj z obvestilom iz prvega stavka posredovati fotografije pošiljke, nalepke na pošiljki, ki označuje storitev dostave (podatek o številki pošiljke, izvajalcu dostave, ipd.), poškodovane (notranje in/ali zunanje) embalaže, poškodovanega artikla in pa kratek opis poškodbe. V kolikor kupec že ob sami dostavi  zazna poškodbo pošiljke ali vidne znake odprtja pošiljke, kupec lahko zavrne prevzem takšne pošiljke (v kolikor je le mogoče naj pošiljko tudi fotografira) in o tem nemudoma obvesti ponudnika na e-mail reklamacije@lumerie.eu ali po telefonu na številko 064 121 460.

Pomembno

Ko vračate artikel v reklamacijo ali garancijo prodajalcu, morate priložiti kopijo računa
Naslov za vračilo blaga prodajalcu je Farmatic d.o.o., Novi trg 9, 8000 Novo mesto
Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke ter da blago ustrezno pripravite za transport (varna embalaža).
Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je v naprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
Preberite si tudi Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, več na:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11915.

Kontakt

www.lumerie.eu
Farmatic, d.o.o.
Tel: 064/121-460
E-pošta: lumerie@lumerie.eu ; reklamacije@lumerie.eu

VERIFICIRANA MNENJA
25 reviews